13/06/2024

Što je Euro 3 norma?

Euro 3 norma je evropska emisijska norma koja reguliše emisije štetnih gasova iz motornih vozila. Uvedena je 1998. godine i reguliše količinu ispušnih plinova koji se mogu ispuštati iz automobila. Euro 3 standard je uspostavio pravila za smanjenje emisija ugljen-dioksida, azotnih oksida i čestica.

Što je Euro 4 norma?

Euro 4 norma je evropska emisijska norma koja je uvedena 2005. godine i reguliše emisije štetnih gasova iz motornih vozila. To je zamena za prethodne Euro 3 norme i ima veće zahteve za smanjenje emisija ugljen-dioksida, azotnih oksida i čestica. Takođe, uveden je novi zahtev za smanjenje emisije ozona.

Šta je razlika između Euro 3 i Euro 4 normi?

Glavna razlika između Euro 3 i Euro 4 normi je u nivou zahteva za smanjenje emisija štetnih gasova iz motornih vozila. Euro 3 norma postavila je maksimalne nivoe emisija ugljen-dioksida (CO2), azotnih oksida (NOx) i čestica (PM) koji se mogu ispuštati iz automobila. Euro 4 norma je povećala te zahteve za smanjenje emisija i uvela je novi zahtev za smanjenje emisija ozona. Takođe, uveden je i novi zahtev za smanjenje emisija dušikovih oksida (NOx).

Zaključak

Euro 3 i Euro 4 norme su evropske emisijske norme koje regulišu emisije štetnih gasova iz motornih vozila. Glavna razlika između njih je u nivou zahteva za smanjenje emisija. Euro 3 norma postavila je maksimalne nivoe emisija ugljen-dioksida, azotnih oksida i čestica, dok je Euro 4 norma povećala te zahteve i uvela je novi zahtev za smanjenje emisija ozona i dušikovih oksida.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)