Koje euro norme dizela postoje?

Koje euro norme dizela postoje?

Što su Euro emisijski standardi?

Euro emisijski standardi su zakonski propisani zahtjevi za emisiju štetnih plinova iz motornih vozila. Njihov je cilj smanjenje količine štetnih plinova koji se izbacuju u zrak tijekom vožnje.

Koje su Euro emisijske norme dizel motora?

Postoje četiri Euro emisijske norme za dizel motore: Euro 6, Euro 5, Euro 4 i Euro 3. Euro 6 je najnovija norma, a uvedena je 2014. godine. Euro 6 zahtijeva da se emisija štetnih plinova svede na vrlo niske razine.

Što Euro 6 zahtijeva?

Euro 6 zahtijeva da automobili proizvedeni nakon 2014. godine proizvode manje od 80 mg/km onečišćujućih tvari iz dizelskog motora. Ova norma također zahtijeva da se smanji količina ugljičnog dioksida u dizelskim motorima.

Što Euro 5 zahtijeva?

Euro 5 je uvedena 2009. godine i zahtijeva da automobili proizvedeni nakon 2009. godine proizvode manje od 180 mg/km onečišćujućih tvari iz dizelskog motora.

Što Euro 4 zahtijeva?

Euro 4 je uvedena 2005. godine i zahtijeva da automobili proizvedeni nakon 2005. godine proizvode manje od 250 mg/km onečišćujućih tvari iz dizelskog motora.

Što Euro 3 zahtijeva?

Euro 3 je uvedena 2001. godine i zahtijeva da automobili proizvedeni nakon 2001. godine proizvode manje od 400 mg/km onečišćujućih tvari iz dizelskog motora.

Zaključak

Euro emisijske norme dizela postoje od 2001. godine, a sve su strogije i zahtijevaju smanjenje emisije štetnih plinova tijekom vožnje. Također, postoje i drugi zahtjevi, poput smanjenja emisije ugljičnog dioksida. Euro emisijske norme doprinose kvaliteti zraka, što je od ključne važnosti za zdravlje i okoliš.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)