02/10/2023

Što je SCR?

SCR (Selective Catalytic Reduction) je tehnologija za smanjenje emisija štetnih plinova iz industrijskih postrojenja. Radi se o postupku kojim se tvari kao što su dušikovi oksidi (NOx) pretvaraju u neškodljive plinove koje je lako razgraditi. SCR se često koristi u postrojenjima za proizvodnju električne energije, jer omogućuje postizanje regulatornih standarda za emisije.

Koje tvari se koriste u SCR-u?

U SCR-u se koriste različite tvari kako bi se postigla redukcija emisija. Najčešće korištena tvar je amonijak ili anhidrida amonijaka (NH3). Amonijak služi kao aditiv za smanjenje emisija NOx, jer se u reakciji s NOx pretvara u vodu i ugljični dioksid. Osim toga, amonijak je potencijalno opasan za okoliš, pa se mora pažljivo koristiti.

Također se koriste i različite vrste katalizatora. Primjerice, ugljični dioksid (CO2), kisik (O2) i dušik (N2) mogu se koristiti kao katalizatori u procesu SCR. Oni pomažu u postizanju veće efikasnosti u procesu redukcije emisija.

U nekim slučajevima se koriste i različiti aditivi za poboljšanje efikasnosti SCR-a. Primjerice, metanol se koristi kao aditiv za smanjenje emisija NOx, a natrijev bisulfat (NaHSO4) koristi se kao aditiv za smanjenje emisija SOx.

Na kraju, hladni plinovi se također koriste u SCR-u. Vazduh i ugljendioksid (CO2) se koriste za hlađenje postrojenja, dok se voda koristi za pražnjenje postrojenja nakon završetka procesa.

Zaključak

SCR je tehnologija koja se koristi za smanjenje emisija štetnih plinova iz industrijskih postrojenja. U procesu se koriste različite tvari, uključujući amonijak, katalizatore, aditive i hladne plinove. Ovi sastojci pomažu u postizanju regulatornih standarda za emisije.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)