13/06/2024

Koliko se emisija CO2 smanjuje u euro normi dizela?

Što je Euro norma?

Euro norma je skup standarda emisije ugljikovog dioksida (CO2) i drugih štetnih plinova koji se koriste za klasifikaciju dizelskih motora. Svaka Euro norma ima svoje određene propise koji se odnose na količinu emisija CO2 i druge štetne tvari koje se mogu izdati od strane motora.

Koliko se emisija CO2 smanjuje u Euro normi dizela?

Euro norma je postala sve popularnija i sve je više motora koji ispunjavaju euro standarde. Do danas je postalo pitanje koliko se emisija CO2 smanjuje u Euro normi dizela? U usporedbi s prethodnim Euro normama, posljednja Euro norma 6 (ili Euro 6) ima najviše standarde emisije CO2.

Kada se uspoređuju s prethodnim Euro normama, nova Euro norma 6 smanjuje emisiju CO2 za oko 15%. To znači da će novi Euro 6 motori ispuštati manje CO2 od prethodnih motora.

Međutim, novi Euro 6 standardi također zahtijevaju da motori ispuštaju manje štetnih plinova, poput dušikovog oksida ili NOx, ugljikovog monoksida ili CO, i kratkovalnih spojeva ili HC. Ovi standardi osiguravaju da se emisije štetnih plinova smanjuju i da se zaštiti okoliš.

Kako Euro 6 standardi utječu na potrošnju goriva?

Euro norma 6 značajno smanjuje emisiju CO2, ali to također ima utjecaj na potrošnju goriva. Euro norma 6 motori mogu biti nešto energetski učinkovitiji od prethodnih Euro norma, ali to ne znači da će biti manja potrošnja goriva. To znači da će motori zahtijevati manje goriva za istu količinu pogona, što će smanjiti troškove goriva.

Zaključak

Euro norma 6 je snažan alat za smanjenje emisija CO2 i drugih štetnih plinova. Smanjenje emisija CO2 značajno će pridonijeti očuvanju okoliša, a također će smanjiti troškove goriva. Euro norma 6 motori će biti energetski učinkovitiji od prethodnih Euro norma, ali to ne znači da će biti manja potrošnja goriva.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)