02/10/2023

Kako Selective Catalytic Reduction (SCR) djeluje u diesel Euro normi?

Što je Kako Selective Catalytic Reduction (SCR)?

Kako Selective Catalytic Reduction (SCR) je tehnologija koja se koristi za smanjenje emisije štetnih spojeva u motoru dizel. SCR radi tako što omogućuje da se u motoru dizel ubrizgava poseban reagens koji pomaže u smanjenju štetnih spojeva u izduvnim plinovima.

Kako SCR djeluje u diesel Euro normi?

Kako Selective Catalytic Reduction (SCR) djeluje u skladu s Euro normama za emisiju dizel motora. U Euro normama za emisiju dizela, koriste se stroži zahtjevi za smanjenje emisije štetnih spojeva u plinovima izlaznog dizela. SCR-tehnologija omogućuje da se ta razina emisija smanji na zahtijevane razine.

SCR-tehnologija funkcionira tako što u motor uvodi poseban spoj koji se zove AdBlue. AdBlue je poseban spoj koji sadrži visok udio uree. Uree se reagira sa štetnim spojevima u plinovima izlaznog dizela, što rezultira manjom razinom emisija štetnih spojeva.

Kako bi se osiguralo da se ta razina emisija smanji na zahtijevanu razinu, SCR se koristi u kombinaciji s drugim tehnologijama za smanjenje emisija. Te druge tehnologije uključuju katalitičke filtere, kontrole motora i drugih tehnika.

Kako se provjerava da li je SCR ispravno postavljen?

Kako bi se potvrdilo da je SCR ispravno postavljen, provjerava se da li je postignuta zahtijevana razina emisija štetnih spojeva. Ako postignuta razina emisija prelazi zahtijevanu razinu, to znači da SCR-tehnologija nije pravilno postavljena ili da se ne koristi dovoljno AdBlue-a.

Što se događa ako SCR nije pravilno postavljen?

Ako SCR nije pravilno postavljen, to može dovesti do prekomjerne emisije štetnih spojeva u plinovima izlaznog dizela. Ovo može dovesti do većih rizika od zagađenja okoliša i zdravstvenih problema za ljude koji se nalaze u blizini motora dizela.

Zaključak

Kako Selective Catalytic Reduction (SCR) je tehnologija koja se koristi za smanjenje emisije štetnih spojeva u motoru dizel. SCR djeluje u skladu s Euro normama za emisiju dizela, a provjerava se da li je postavljen na pravilan način da bi se potvrdilo da postignuta razina emisija štetnih spojeva ne prelazi zahtijevanu razinu. Ako SCR nije pravilno postavljen, to može dovesti do većih rizika od zagađenja okoliša i zdravstvenih problema za ljude u blizini motora dizela.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)