02/10/2023

Kako se dizel motor u euro normi razlikuje od dizel motora bez euro norme?

Što su Euro norme?

Euro norme su standardi kvalitete zračnog onečišćenja emisija koje su usvojene od strane Europske unije. Od 2001., automobile koji se prodaju u Europskoj uniji moraju zadovoljiti zahtjeve Euro norme za onečišćenje zraka.

Kako se dizel motori s Euro normom razlikuju od dizel motora bez Euro norme?

Iako je tehnologija dizel motora napredovala od trenutka kada su Euro norme usvojene, postoje neke ključne razlike između dizel motora sa Euro normom i bez Euro norme.

Prvo, dizel motori s Euro normom su bolji za okoliš jer onečišćuju zrak znatno manje od dizel motora bez Euro norme. Dizel motori bez Euro norme mogu proizvesti ogromne količine štetnih plinova, uključujući ugljični dioksid, ugljični monoksid, dušikove okside, sumporove okside i čestice. Dizel motori s Euro normom sadrže više katalitičkih filtara i drugih tehnologija za smanjenje emisija, što dovodi do znatno manjeg onečišćenja zraka.

Drugo, dizel motori s Euro normom su izdržljiviji i imaju veću učinkovitost goriva. S obzirom da dizel motori s Euro normom zahtijevaju manje goriva za istu snagu, mogu se koristiti za smanjenje potrošnje goriva i smanjenje emisija štetnih plinova. Euro norma dizel motora također zahtijeva veću izdržljivost motora i veću učinkovitost, što uzrokuje manje kvarova i manje potrebe za popravcima.

Treće, dizel motori s Euro normom često imaju različite tehnologije za smanjenje troškova. Dizel motori bez Euro norme često su skupi za popravke i pogon, jer će uglavnom zahtijevati često mijenjanje ulja i zamjene dijelova. Euro norma zahtijeva da se motori redovito održavaju, što znači da će biti manje potrebe za popravcima i manje troškova.

Zaključak

Dizel motori s Euro normom su napredniji od dizel motora bez Euro norme. Oni su učinkovitiji, izdržljiviji i znatno manje onečišćuju okoliš, što znači da će biti manje troškova i manje potrebe za popravcima.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)