02/10/2023

Što je Euro norma?

Euro norma je zajednički evropski standard kojim se utvrđuju maksimalne vrijednosti emisija štetnih materija iz automobila. Standard je uveden u cilju zaštite životne sredine od onečišćenja i smanjenja štetnih emisija iz automobila.

Koje su korištene tehnologije za regulisanje emisija?

Kako bi se ispunile Euro norme, korištene su razne tehnologije za regulisanje emisija. Tehnologije se mogu podijeliti u dvije kategorije: one koje se koriste za smanjenje emisije, i one koje se koriste za detekciju emisija.

Tehnologije za smanjenje emisija

Kako bi se smanjile emisije, koriste se razne tehnologije, uključujući: katalizatore, filtere čestica, sisteme za recirkulaciju izduvnih gasova i sisteme za upravljanje motorom.

Katalizatori

Katalizatori su uređaji koji se koriste za smanjenje emisije štetnih materija iz izduvnih gasova. Oni ubrzavaju procese koji smanjuju štetne materije. Katalizatori se obično sastoje od platnenog materijala koji sadrži hemijske tvari koje reagiraju sa izduvnim gasovima da bi se smanjila emisija.

Filtri čestica

Filtri čestica su uređaji koji se koriste za filtriranje čestica iz izduvnih gasova. Oni se sastoje od zamrznutih čestica koje se koriste za filtriranje štetnih materija. Ovi filtri mogu učinkovito smanjiti nivo štetnih materija u izduvnim gasovima.

Sistem za recirkulaciju izduvnih gasova

Sistem za recirkulaciju izduvnih gasova je uređaj koji se koristi za recikliranje izduvnih gasova. Uređaj se sastoji od recirkulacijskog kanala i ventila koji se koriste za recikliranje izduvnih gasova. Ovi sistemi mogu učinkovito smanjiti emisiju štetnih materija.

Sistem za upravljanje motorom

Sistemi za upravljanje motorom (ECU) se koriste za kontrolu rada motora. Oni se sastoje od računara koji se koristi za kontrolu različitih parametara motora, uključujući količinu goriva, kontrolu emisije i podešavanje rada motora. ECU-i omogućuju motorima da rade učinkovitije i produciraju manje štetnih emisija.

Tehnologije za detekciju emisija

Kako bi se detektovale emisije, koriste se razne tehnologije, uključujući senzore, analizatore gasova i detektore.

Senzori

Senzori se koriste za mjerenje različitih parametara u izduvnim gasovima, uključujući temperaturu, pritisak i količinu štetnih materija. Senzori pružaju podatke o emisijama koji se mogu iskoristiti za kontrolu emisije i podešavanje motora.

Analizatori gasova

Analizatori gasova se koriste za analizu sastava izduvnih gasova. Oni se koriste za detekciju različitih štetnih materija u izduvnim gasovima.

Detektori

Detektori se koriste za detekciju štetnih materija u izduvnim gasovima. Oni se obično sastoje od senzora koji detektuju štetne materije u izduvnim gasovima i daju signal uređaju za upravljanje motorom.

Zaključak

Koje tehnologije se koriste za regulisanje emisija u Euro normi dizela? Korištene su razne tehnologije za smanjenje emisija, kao što su katalizatori, filtri čestica, sistemi za recirkulaciju izduvnih gasova i sistemi za upravljanje motorom. Takođe, koriste se i tehnologije za detekciju emisija, uključujući

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)