13/06/2024

Koliko je euro norma dizel motora?

Što je euro norma dizelskog motora?

Euro norma dizelskog motora je skup standarda koje je utvrdila Europska unija (EU) za kontrolu onečišćenja zraka u automobilskoj industriji. Te standarde postavila je EU s ciljem smanjenja količine štetnih plinova koji se ispuštaju iz automobila, kako bi se osigurala čistija okolina. Kako bi se postigao taj cilj, EU je postavila euro norme koje propisuju koliko čestica (čestice onečišćenja) i koliko plinova (dušikov oksid, ugljični monoksid i drugi) smije biti ispušteno od strane vozila.

Koliko je euro norma dizelskog motora?

Euro norma dizelskog motora je prvi put postavljena 1996. godine s ciljem smanjenja onečišćenja zraka. Početna euro norma bila je Euro 1, a od tada su euro norme postajale sve strože. Trenutno se sva vozila na tržištu EU moraju pridržavati Euro 6 norme, koja je postavljena 2014. godine. U Euro 6 normi, dizelski motori smiju ispuštati najviše 0,08 g/km čestica, te najviše 80 mg/km ugljičnog monoksida, potrošnja goriva i emisija dušikovog oksida.

Kako se euro norma dizelskog motora mijenja?

Euro norme se redovito mijenjaju kako bi se osiguralo da se sva vozila pridržavaju propisanih standarda onečišćenja i da se smanji štetni utjecaj na okoliš. Europska unija je nedavno odlučila da će 2021. godine uvesti Euro 7 normu za sva vozila. Euro 7 će biti još stroža od Euro 6 norme, a cilj joj je smanjenje onečišćenja zraka za još više od 50 posto.

Kako se euro norma dizelskog motora provjerava?

Euro norma dizelskog motora se provjerava kroz tzv. emisijski test. U tom testu mjeri se količina ispuštenih plinova i čestica od strane vozila. U Europi se to obično provodi u laboratoriju, gdje se vozilo testira na posebnoj traci ili stazi. Nakon testiranja, vozilo će dobiti certifikat koji potvrđuje da ispunjava određenu euro normu.

Zaključak

Euro norma dizelskog motora je skup standarda koje je utvrdila Europska unija za kontrolu onečišćenja zraka. Euro norme postaju sve strože, a trenutno se sva vozila na tržištu EU moraju pridržavati Euro 6 norme. Emisijski test se provodi kako bi se provjerilo da li se vozilo pridržava određene euro norme.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)