13/06/2024

Što je Euro 6?

Euro 6 je nova norma za automobile koju je Evropska unija usvojila u 2014. godini. Norma se odnosi na emisiju motora i njegovu efikasnost. To je najviši nivo zaštite okoliša koji EU nalazi da je potrebno da bi se zadovoljila zahtevima za zaštitu zdravlja ljudi i okoliša.

Kako Euro 6 funkcioniše?

Euro 6 ima dva glavna cilja: prvo je smanjenje emisije štetnih materija iz motora i drugo je povećanje efikasnosti motora. Da bi se to postiglo, evropske zemlje su usvojile nove zakone koji regulišu maksimalne nivoe štetnih materija koje mogu biti emitovane iz motora. U tu svrhu, motori se ispituju na posebnim stacionarnim testovima kako bi se proverila njihova efikasnost i emisije.

Kako Euro 6 utiče na vozila?

Euro 6 zahteva da se motori poboljšaju u pogledu njihove efikasnosti i nivoa emisija. U tom smislu, to zahteva da se motori modernizuju da bi ispunili zahteve. To znači da će proizvođači automobila morati da ulože dodatne napore da bi svoja vozila učinili u skladu sa novim zahtevima. Takođe, proizvođači će takođe morati da ulože dodatni napor da bi svoja vozila prilagodili novim zahtevima za emisiju.

Kako će Euro 6 uticati na potrošače?

Euro 6 zahteva da se motori modernizuju što bi moglo da dovede do povećanja cene automobila. Međutim, ovi troškovi će možda biti nadoknađeni dugoročnim uštedama na gorivu, s obzirom na veću efikasnost motora. Takođe, potrošači će imati koristi u obliku niže razine štetnih materija u okolišu.

Zaključak

Euro 6 je nova norma za automobile koja je usvojena od strane Evropske unije u 2014. godini. Ona ima za cilj smanjenje emisije štetnih materija iz motora i povećanje efikasnosti motora. To zahteva da se motori modernizuju što će dovesti do povećanja cene automobila. Međutim, dugoročne uštede na gorivu i niži nivo štetnih materija u okolini će potrošačima dati značajne koristi.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)